Jag har en gedigen erfarenhet som har hjälpt mängder människor på en mängd olika områden till att hitta sig själva, förstå andra och att uppskatta livet.

Totalt 15 år i branschen som terapeut, behandlare och coach har det nu blivit. Så med närmare 10 000 timmar i kliniskt psykoterapeutiskt arbete och coachande samtal har jag stött på de flesta typer av människor och utmaningar vid det här laget.

Jag erhåller en terapeutexamen från SAPU, som är Nordens ledande utbildningsinstitut inom integrerad känslofokuserad psykoterapi. Förutom grunderna inom KBT och psykodynamiskt orienterade terapitraditioner har jag vidareutbildning i bland annat Mindfulness, ACT, NLP och Motivational Interviewing (MI). Jag ansvarade för MBI (Mindfulnessbaserade interventioner i vården) i samarbete med Karolinska Institutet under några år. Dessutom har jag hundratals timmar i psykoterapeutiska grupphandledningsprocesser och som konsulterande familjeterapeut, vilket har gett mig stark erfarenhet av systemteoretiska arbetssätt och en god insikt i organisatorisk psykologi.

Man finner mig starkt autentisk, transparent och trygg i kontakten, där jag upplevs genuint nyfiken och intresserad av just dig som klient och hur vi kan komma tillrätta med specifikt dina utmaningar. Jag jobbar utan legitimation och därför med en mer personlig klientupplevelse än du oftast får hos din traditionella psykoterapeut eller psykolog. Med en tydlig kommunikation som anpassas efter ditt typ av språk, så kan vi tillsammans hitta fram till rätt lösning för just dina utmaningar. Därifrån tar vi sedan ut en kraftfull riktning för en önskvärd målsättning, inom din business som till ditt liv i stort.

Att leva som man lär är mitt motto - så förutom totalt 5 års akademisk bakgrund inom psykologi, pedagogik och behandling har jag mer än 500 timmar i egenterapi, 300 timmar i gruppdynamisk psykoterapihandledning, över 2000 timmar mindfulnessmeditation och har suttit retreats samt genomfört workshops hos de främsta svenska och internationella experterna på mitt fält.

Jag är alltså en ständig lärling som fortsätter att förkovra mig inom det psykologiska utvecklingsfältet genom att hålla mig ajour via böcker, podcasts, egenterapi och vidareutbildningar.

Kim Juhlin - personlig och mental rådgivare

Kim Juhlin - din personliga & mentala rådgivare