Kim har gedigen erfarenhet som hjälpt tusentals människor på en mängd olika områden till sig själva, andra och livet.

Totalt 15 år i branschen som terapeut, behandlare och coach har det nu blivit. Och med närmare 10 000 timmar i kliniskt psykoterapeutiskt arbete & coachande samtal har han stött på de flesta typer av människor och utmaningar vid det här laget.

Kim erhåller en terapeutexamen från SAPU som är Nordens ledande utbildningsinstitut inom integrerad känslofokuserad psykoterapi. Han har förutom grunderna inom KBT och Psykodynamiskt orienterade terapitraditioner - vidareutbildning i bland annat Mindfulness, ACT, NLP & Motivational Interviewing (MI). Kim ansvarade för MBI (Mindfulnessbaserade interventioner i vården) i samarbete med Karolinska Institutet under några år. Dessutom, erfar han hundratals timmar i psykoterapeutiska grupphandledningsprocesser och som konsulterande familjeterapeut. Därför har han en stark erfarenhet av systemteoretiska arbetssätt som ger en god insikt till organisatorisk psykologi.

Man finner honom starkt autentisk transparent och trygg i kontakten där han upplevs genuint nyfiken och intresserad av just klienten och hur man kan komma tillrätta med specifikt deras utmaningar. Kim jobbar därför utan legitimation med en tydlig kommunikation som anpassas efter klientens typ av språk så att man kan hitta rätt lösning för rätt typ av problem. Därifrån hittar man sedan en tydlig riktning för en önskvärd målsättning.

Att leva som man lär är ett motto. Så förutom totalt 5 års akademisk bakgrund inom psykologi, pedagogik och behandling har han mer än 500 timmar i egenterapi, 300 timmar i gruppdynamisk psykoterapihandledning, över 2000 timmar mindfulnessmeditation och suttit retreats samt genomfört workshops hos dom främsta svenska & internationella experterna på sitt fält.

Kim är alltså en ständig lärling och som fortsätter förkovra sig inom det psykologiska utvecklingsfältet genom att vara up-to-date via böcker och podcast, kurser och vidareutbildningar.

Kim Juhlin - personlig och mental rådgivare

Kim Juhlin - din personliga & mentala rådgivare