"Detta är kraften du får genom mental rådgivning"

Fatta beslut

Som deras rådgivare, var min första uppgift att hjälpa dem att se klarheten i hur dessa privata relationer påverkade deras affärsmål. Det var inte en enkel process. Det krävde ärliga samtal, självreflektion och att behöva fatta en hel del svåra beslut. Men när väl dessa beslut togs, öppnades en ny värld av möjligheter.

Fokusera

Med ett nyfunnet fokus, kunde vi tillsammans lägga en struktur för att inte bara uppnå, utan överträffa deras omsättningsmål. Vi identifierade nyckelområden där förbättringar kunde göras – och det blev snabbt tydligt att försäljningen var ett sådant område. Genom att förbättra samarbetet inom ledningsgruppen och implementera effektiva försäljningsstrategier, började vi se en märkbar ökning i försäljningsvolymer.

Öka försäljningen

Det handlade inte bara om att sälja mer, utan om att sälja smartare. Vi utvecklade system för uppföljning, kundrelationer och cross-selling. Varje medlem i ledningsgruppen fick tydliga mål och ansvarsområden, vilket skapade en känsla av ägarskap och drivkraft inom teamet.

Resultaten talar

Resultaten talade för sig själva. Inte bara nådde vi vårat omsättningsmål – vi fick in en ökad kundnöjdhet och starkare samhörighet i gruppen. Och viktigast av allt, min klient kände att denne hade återtagit kontrollen över både sin tid, energi, sitt liv och sitt företag. Dessa typer av samarbeten är för mig är det som gör den här resan värt det - delad glädje är dubbelt upp. 

Detta är kraften du får genom mental rådgivning. Det är en resa som kan ta dig från där du är, till där du är ämnad för att vara!

Bästa,

Kim Juhlin - personlig och mental rådgivare

Kim Juhlin - din personliga & mentala rådgivare