“Självförtroendet är om görandet. Självkänsla om varandet. Vilken är din styrka?”

En väldigt vanlig fråga är hur man kan skilja på självförtroende och självkänsla. Det ena handlar om vad du gör och det andra om vem du är. Men båda lever såklart i synergi till varandra och behövs för att kunna leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Självförtroende

Är något du förtjänar genom att kontinuerligt utmana begränsade föreställningar du har om dig själv. I praktiken innebär det att du behöver motbevisa tanken eller känslan som håller dig tillbaka för att göra mer av det du vill i ditt liv.

"Jag klarar nog inte det här", "inte kan väl jag?", "andra har något jag saknar..."

Du kan använda dessa tankar och känslor som triggers till att växa och att börja bevisa för dig själv, andra och världen om vad som är möjligt. Att det du tidigare kanske trodde var en omöjlighet, inte handlade mer om ett par djärva beslut som du sedan genomförde på, trots risken att misslyckas.

Många håller sig tillbaka på grund av rädsla för att kanske inte klara av det som man vill uppnå eller drömmer om. Men ju fler gånger du gör det du tidigare inte var kapabel till, desto mer växer ditt förtroendekapital till dig själv. Du vet att du kan ge dig själv ett kommando och genomföra på det. Det är enorm styrka som kommer med denna mentala träning, där upplevelsen av att "jag äger mitt liv" kan bli verklighet.

Självkänsla

Dock är det många som har ett starkt självförtroende på bekostnad av en dålig självkänsla. Genom uppväxten och andra negativa (ofta relationella) erfarenheter har man behövt kompensera för sin bristande kärlek till sig själv genom prestationer.

Så man kan säga att självkänsla är som självförtroende, fast i dina relationer.

Du har en svag självkänsla om du ofta känner att du måste bevisa dig för andra eller göra dig till för att bli accepterad eller omtyckt. När dina prestationer inte räcker till, känner du dig otillräcklig eller i värsta fall värdelös, vilket gör att du ytterligare kompenserar för att slippa känna känslorna. Den onda cykeln är ett faktum.

Träna självkänsla

Men om du kan lita på att du duger som du är, trots dina brister, och att andra människor inte kommer tycka illa om dig eller lämna dig även då du inte alltid är ditt "bästa jag", så har du med största sannolikhet en ganska god självkänsla.

Sättet du tränar upp din självkänsla är på samma sätt som med självförtroendet, men du gör det i dina relationer. Genom att bli bättre på att kommunicera dig själv som någonting mer än en "profession" och dina behov mer tydligt, så kan du börja bli sedd och accepterad på ett mer konstruktivt sätt. På så vis kan du få en mer nyanserad bild om dig själv genom att andra också får en möjlighet att uttrycka vad dom uppskattar hos dig, utöver dina prestationer.

I dom bästa av världar

Så har du en hälsosam dynamik mellan dessa två egenskaper och därigenom en balans mellan prestationsångest och en känsla av att vara tillräckligt bra, så kan du fortsätta med det du redan gör bra, ännu bättre. Och samtidigt kan du få må bra på vägen där du kan uppskatta det du går i mål på och känna tacksamhet för det du redan har. Du får ork och närvaro kvar till dina närmsta och för det som betyder mest för dig.

Det här kräver kontinuitet - men är ett smart sätt designa livet på.

Kim Juhlin - personlig och mental rådgivare

Kim Juhlin - din personliga & mentala rådgivare