Kim Juhlin - terapeut och coach

DU AVGÖR INTE LÄNGRE PÅ VILKET SÄTT DU VILL GÖRA SAKER ELLER MED VILKEN ARBETSBELASTNING

Du strävar hela tiden efter kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för olika typer av ändamål. Om du inte väljer dina egna så kommer livet välja dom åt dig. Om du inte planerar din tid väl och noggrant i en kalender, så kommer slumpen börja avgöra vart du är och vad du gör. Att få saker gjort kan bli ett aber. Du kommer uppleva stress för att tiden aldrig räcker till och blir över.

Vår hjärna är till stora delar en målsökande organism

Saker blir aldrig som du har tänkt dig, för någon annan har tänkt åt dig. Dina beslut fattas på fel grunder då dom inte är baserade på dina egna behov och värderingar.

Givetvis är det ju lättare att bara åka med och se på, hävda att livet är orättvist - när du istället skulle behöva börja ta ansvar

Sätt upp en riktning mot en vision där du också ser över vad du behöver göra på kort- och mellanlång- sikt.

När det inte är du som bestämmer.

Så är det heller inte du som väljer vem du vill jobba med, på vilket sätt och med vilken belastning. I den här livsstilen (om man så vill) blir det så ofta fokus på hur man ska ändra på andra och annat, än sig själv. En sann källa till frustration och utmattning. Don Quixote försökte sig på detta - gör inte samma misstag du.

Ta istället med dig: En lista på vad du vet att du behöver göra som du inte gör just nu.

Sen så;

Ringer vi samtalet. Byter jobb. Tar ut skilsmässan. Går ut på dejten. Säger nej. Säger ja. Tar plats på mötet. Gör resan. Ställer krav. Tar risken. Gör upp med det förflutna. Slutar ta genvägar och tar itu med det mest besvärliga först. Inser att meditationen på fem minuter är bättre än den som aldrig blir av. Att promenaden du tar är bättre än gympassen du aldrig genomför.

Bästa hälsningar,

Kims_signatur Kim Juhlin - din personliga och mentala rådgivare